كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
پاورپوينت دانش آموزي درس نيرو همه جا ...... سه شنبه 96/12/22
طرح درس رياضي دوم ابتدايي - عدد زوج و فرد ...... يكشنبه 96/12/20
پاورپوينت رياضي ششم - مساحت دايره ...... شنبه 96/12/19
طرح درس سالانه کتاب فارسي ششم ...... پنج شنبه 96/12/17
آزمايش هاي هواپيماي کاغذي علوم ششم ...... چهارشنبه 96/12/16
ترفندهاي افزايش حافظه ...... شنبه 96/12/12
تحقيق در مورد زمين لرزه با امکان ويرايش ...... چهارشنبه 96/11/25
تحقيق هاي دانش آموزي در کيف درسي ...... چهارشنبه 96/11/18
پاورپوينت درسي اعداد اول و شمارنده هاي اعداد ...... سه شنبه 96/10/26
طرح درس سفر به اعماق زمين - علوم ششم ...... سه شنبه 96/10/19
طرح درس سالانه مطالعات اجتماعي پنجم ...... يكشنبه 96/10/3
طرح درس هديه هاي آسمان ششم مبحث آداب زندگي ...... جمعه 96/10/1
طرح درس روزانه قرآن اول آموزش تشديد ...... چهارشنبه 96/9/22
طرح درس فارسي اول آموزش نشانه ت ...... يكشنبه 96/9/12
طرح درس عربي هفتم - جمع و انواع آن ...... يكشنبه 96/9/5
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها