كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني

گروه گيف دوني
[ شناسنامه ]
تحقيق در مورد زمين لرزه با امکان ويرايش ...... چهارشنبه 96/11/25
تحقيق هاي دانش آموزي در کيف درسي ...... چهارشنبه 96/11/18
طرح درس سفر به اعماق زمين - علوم ششم ...... سه شنبه 96/10/19
طرح درس تدريس محيط زيست اجتماعي سوم ...... شنبه 96/8/20
طرح درس علوم سوم ، تدريس ابرها و چگونگي تشکيل آن ...... جمعه 96/8/19
طرح درس با موضوع غذاي سالم مربوط به علوم سوم ...... چهارشنبه 96/6/22
طرح درس فارسي کلاس اول ابتدايي ...... پنج شنبه 96/6/16
  ==>   ليست آرشيو شده ها